Uburundi iyarara ry’ibihugu bikize


Yanditswe na: Immaculée Inamuco , mardi 10 novembre 2020  à 09 : 44 : 00
a

Uburundi ngo n’iyarara ry’ibihugu bikize.

Bishikirizwa n’ikigo c’ishirahamwe mpuzamakungo #ONU kijejwe ibidukikije #PNUE.

Muvyirwa ico kigo cakoze mubihugu 146 vyo kw’isi cerekana ko Uburundi, Malawi, Zimbabwe kamwe na Nigeriya ngo bifise amabarabara mabi yononekaye cane.

Ngo bikaba bitumwa nuko ivyo bihugu vyinjiza imiduga mwishi yakoze (véhicules d’occasion).

Ikindi ngo nuko politique yivyo bihugu ijanye nurudanzwa rwabenayo mamodoka iri hasi cane, idakomeye.

Inkurikizi ngo nuko ivyo bihugu usanga bifise ibitigiri vy’amabarabara yononekaye menshi ugereranije n’ibindi bihugu.

Ico kigo kibandanya kimenyesha ko ibihugu bifata ingingo zibereye kubijanye n’ibidukikije vyo ngo ntivyinjiza benayo mamodoka, ngo vyinjiza iyigikomeye kandi kugiciro kitavuna arinacogituma bifise amabarabara ameze neza.

Kubwayo matohoza, ngo kuva mu 2015 gushika 2018, imiduga yakoze igera kumiriyoni 14 yarinjijwe mubihugu bikenye.

Igice ciyo ngo cerekeje mubihugu bikenye vyo muri Afirika n’uburundi burimwo.

Uwurongoye ico kigo Inger Andersen amenyesha ko ababazwa cane n’ingene ibihugu bikize vyagize bigenzi vyavyo bikenye amayarara yo gutamwo iyo miduga ishaje.

Ivyo bihugu ngo vyitwaza ko vyoroherezwa, kuko ngo ibihugu bikenye vyirabira hasi mugushira mungiro amategeko agenga uruja nuruza rwayo mamodoka, ndetse nibijanye no kwubahiriza ibidukikije.

Ngo iyo niyomvo nyamukuru ituma ivyo bihugu vyikurako iyo miduga kukubura aho biyita bigaca bishima kugira amayarara ibihugu bikenye.