imigenderanire hagati y`uburundi n`ubumwe bwa buraya


Yanditswe na: Immaculée Inamuco , mardi 5 janvier 2021  à 11 : 33 : 15
a

Mugihe uburundi butagiharurwa kurutonde rw’ibihugu birangwamwo umutekano muke,ubumwe bwa buraya burashimishwa nuko abategetsi b’uburundi bavyaje umusaruro ako karyo keza mugukomeza ubucuti hamwe n’ibihugu bigize uwo muryango .

Ivyo biri mubutumwa ubuserukizi bw’uwo muryango bwashikirije mukwifuriza umwaka mwiza wa 2021 umukuru w’igihugu n’abarundi.

Abahagarariye uwo muryango bifuza ko umwaka wa 2021 worangwa n’umwumvikano, kwubahana, gufashanya,gukomeza ibiganiro mu vyaporitike hamwe n’ugutsimbataza imigenderanire hagati y’uburundi n’ubumwe bwa buraya.

Muri ubwo butumwa, ubumwe bwa buraya bwaragarutse kuvyaranze umwaka wa 2020,aho bavuga ko uburundi bwaranzwe n’ amatora no gushiraho indongozi zitorewe.

Mugihe muri uyo mwaka turangije isi yose yari yugarijwe n’ikiza ca Covid19 uwo murango urashima ko uburundi bwaragerageje gukinga no kugwanya ico kiza kandi vyaragize ingaruka nziza kubanyagihugu bakifuza ko n’uyu mwaka twaraye dutanguye reta yobandanya intumbero yihaye.