ingwara yo kutumva ibangamiye urwaruka


Yanditswe na: Immaculée Inamuco , jeudi 4 mars 2021  à 12 : 37 : 48
a

Ivyuma bivuza urwamo bigwiriye mu gisagara ngo nivyo bikwegera abantu ubumuga bw’ukutumva.

Muganga Leonard Bivahagumye asanzwe aserukira ikigo co kuvura ingwara z’amatwi (Kale-B )amenyesha ko ibitigiri bigera kuri 60 kw’ijana vy’abagwaye ingwara yo kutumva ari urwaruka ruri hagati y’imyaka 12 na 35 biturutse kurwamwo rw’ivyuma canke ibintu bisohora amajwi maremare bakoresha mukwidagadura.

Kubwa Bivahagumye ngo ivyo bitera ingwara yo kutumva vyinshi biroroshe kwikingira mugihe umuntu amenye akamaro k’amatwi yiwe.

Muganga Elsa Ngendakumana asanzwe akwirikirana ubuzima bwabakozi bomwishirahamwe ry’ubwubatsi SOGEA SATOM we atewe impungenge n’ abakozi bakorera kuvyuma bimwebimwe vy’iryo shirahamwe bihinda cane kuko bahakura uburwayi bw’amatwi kandi kenshi ngo ntibitabwaho kuko bamwe atamasezerano yo kubavuza canke kubakingira baba bafitaniye niryo shirahamwe.

Ibiharuro bikaba vyerekana ko igisagara ca Bujumbura arico kizimbere mubafise ubumuga bwo kutumva aho bangana ibice 12,9 % ,intara ya Bujumbura igakurikira n’ibice 10%.

Ibiharuro vyakozwe n’ikigo ISTEBU mu mwaka 2008 vyerekana ko mubagendana ubumuga ibice 8,6 ari abatumva .