Ishano mu gisagarab ca Bujumbura


Yanditswe na: Immaculée Inamuco , lundi 15 mars 2021  à 11 : 35 : 00
a

Hirya nohino mugisagara ca Bujumbura haravurwa cane abantu barwara bakemeza ko bariye " Ishano".

Benekurya iryo shono birukira kwivuza ku baganga bakoresha imiti y’ikirundi bakemeza ko bavurwa kandi bagakira.

Hari nabavuga ko bamaze kubura ababo bagapfira mubitaro babuze ingwara nimwe bagwaye.

Abashoboye kutuganirira bavuga ko aribintu bafungura ngo kuko ababivura bababwira ngo : ni ivyo mwariye,abandi bakababwira ko biza mumuyaga, abarwaye ngo bamwe bagafatwa bababara munda cane abandi bagashuha bidahera ngo naho baja kwa muganga imiti y’ubushuhe ntacibamarira.

Bakavuga ko iryo shano ryadutse vuba mu gisagara ca Bujumbura kandi ngo rikarira abana gusumba abakuze.

Abo bavura iyo ngwara bakaba bakorera kumugaragaro kandi bakira abantu benshi kumusi kuburyo usanga batonze bakabakorera n’ibipimo basanze utariye ivyo bita ishano baraguha impanuro ko woja kubajejwe amagara y’abantu bavyigiye bakagusuzuma izindi gwara.