Ibisabwa mukwinjira mugwego gw’abashingwamanza


Yanditswe na: Immaculée Inamuco , jeudi 23 janvier 2020  à 09 : 56 : 40
a

Abanyeshure bariko barangiza mu gisata c’amategeko muri kaminuza murutonde gw’ivyigwa rushasha bita Baccalaureat ngo ntiboshoka binjira mu gwego gwabacemanza canke abashikirizamanza.

Muguhimbaza imyaka 70 ugwego gwabashingwamanza rumaze rubayeho,uwururongoye Jean de₋dieu MUZENGE mw’ijambo ryiwe yaragarutse kukibazo c’abanyeshure bariko barangiza za Kaminuza bataremeregwa kwinjira mugwego gwabacema nza canke abashingwamanza.

Kubwa Muzenge n’ubwo itegeko rihari rirekurira abahejeje kaminuza kuja muri izo nzego ngo ntibikwiye kuko igihe iryo tegeko ryajaho ngo urutonde gw’ivyigwa muri za kaminuza gwari rukiri kumyaka ine ngo ubu bakaba biga itatu gusa.

Akaba yamenyesheje ko bariko biga ukuntu botunganya neza hakajaho ikigo coshobora kwakira abo banyeshure kikabigisha gutyo bigatuma baja kurugero rumwe nabandi.

Akaba yamenyesheje ko ico kibazo kiriko kirigwa mu bushikiranganji bw’ubutungane.

Ivyo bikaba biruko mugihe impamyabushobozi zo mu rutonde gwa kera bita Licence hamwe nizubu bita Baccaleaureant zose zashizwe ku rumwe mu Burundi.